PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

DISPOZITII ALE PRIMARULUI» Dispozitia nr. 4/03.01.2017 privind numirea comisiei de concurs [...] -
» Dispozitia nr. 5/04.01.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
» Dispozitia nr. 6/04.01.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
» Dispozitia nr. 7/04.01.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
» Dispozitia nr. 8/04.01.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
» Dispozitia nr. 12/04.01.2017 privind acoperirea definita din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare in suma de 331.000 lei -
» Dispozitia nr. 14/09.01.2017 privind acordarea dreptului de ajutor social (VMG) dnei/dlui Tanasa Dumitru [...] -
» Dispozitia nr. 15/10.01.2017 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Stoica Marinela [...] -
» Dispozitia nr. 16/10.01.2017 privind modificarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei dnei/dlui Stoica Anisoara-Tincuta -
» Dispozitia nr. 17/10.01.2017 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Stoica Anisoara-Tincuta -
» Dispozitia nr. 18/10.01.2017 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Anton Gheorghe [...] -
» Dispozitia nr. 19/10.01.2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, d-nei Radu Maria -
» Dispozitia nr. 20/10.01.2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, d-lui Stratulat Ovidiu -
» Dispozitia nr. 29/26.01.2017 privind majorarea cu 20% a salariilor de baza [...] -
» Dispozitia nr. 30/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Guzga Gabriela, asistent personal in cadrul Primariei Tansa, judetul Iasi -
» Dispozitia nr. 31/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Potop Elena, asistent personal in cadrul Primariei Tansa, judetul Iasi -
» Dispozitia nr. 32/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Blanita Marioara, asistent personal in cadrul Primariei Tansa, judetul Iasi -
» Dispozitia nr. 33/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Birliga Silvia, asistent personal in cadrul Primariei Tansa, judetul Iasi -
» Dispozitia nr. 34/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Botez Geta, asistent personal in cadrul Primariei Tansa, judetul Iasi -
» Dispozitia nr. 35/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Sbera Cornelia [...] -
» Dispozitia nr. 36/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-lui Radu Georgel [...] -
» Dispozitia nr. 37/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-lui Damian Marcel-Marius [...] -
» Dispozitia nr. 38/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-lui Guzga Gheorghe [...] -
» Dispozitia nr. 39/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Hordila Elena-Adriana [...] -
» Dispozitia nr. 40/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-lui Stoica Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 41/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Ursanu Laura [...] -
» Dispozitia nr. 42/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Mihalache Simona-Lenuta [...] -
» Dispozitia nr. 43/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Cretu Anisoara [...] -
» Dispozitia nr. 44/26.01.2017 privind majorarea salariului de baza al d-nei Anton Catalina-Rodica [...] -
» Dispozitia nr. 47/ 26.01.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei d-lui Neagu Constantin [...] -
» Dispozitia nr. 48/02.02.2017 privind incadrarea domnului Ichim Danut in functia contractuala de executie de muncitor calificat [...] -
» Dispozitia nr. 49/01.02.2017 privind incadrarea ca asistent personal privind pe d-ul Blanita Costel -
» Dispozitia nr. 50/01.02.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
» Dispozitia nr. 51/01.02.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
» Dispozitia nr. 52/01.02.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
» Dispozitia nr. 82/22.03.2017 privind desemnarea doamnei Ursanu Alexandra [...] -
» Dispozitia nr. 83/22.03.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta un cuantum de 500 lei d-nei Codru Iulia [...] -
» Dispozitia nr. 95/04.04.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea si monitorizarea respectarii la nivelul institutiei [...] -
» Dispozitia nr. 135/29.05.2017 privind incetarea suspendarii raportului de serviciu domnului Carausu Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 136/29.05.2017 privind prelungirea suspendarii raportului de serviciu domnului Carausu Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 137/06.06.2017 privind majorarea cuantumului brut al indemnizatiilor incepand cu data de 01.04.2017 [...] -
» Dispozitia nr. 139/06.06.2017 privind rectificare suplimentare bugetul de venituri si cheltuieli al UAT [...] -
» Dispozitia nr. 170/11.07.2017 privind desemnarea reprezentantului sectorului de imbunatatiri funciare la nivelul UAT [...] -
» Dispozitia nr. 171/10.07.2017 privind aprobarea Comisiei de Monitorizare si Indrumare Metodologica [...] -
» Dispozitia nr. 172/10.07.2017 privind aprobarea Echipei de gestionare a riscurilor al Primariei Comunei Tansa, judetul Iasi -
» Dispozitia nr. 207/25.07.2017 cu privire la numirea unui curator pentru bolnavul Carausu Aurel -
» Dispozitia nr. 208/25.07.2017 privind aprobarea statelor de personal, incepand cu data de 01.07.2017 -
» Dispozitia nr. 214/03.08.2017 privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Stoica Elena [...] -
» Dispozitia nr. 229/22.08.2017 pentru rectificarea actului de deces privind pe Andries Aurel -
» Dispozitia nr. 230/24.08.2017 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta [...] -
» Dispozitia nr. 231/28.08.2017 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Tansa, judetul iasi -
» Dispozitia nr. 234/31.08.2017 privind delegarea de atriburii pana la ocuparea prin concurs a functiei vacante de secretar [....] -
» Dispozitia nr. 235/31.08.2017 privind desemnarea d-nei Ursanu Alexandra [...] -
» Dispozitia nr. 23/15.01.2019 privind majorarea indemnizatiei de handicap [...] -
» Dispozitia nr. 24/15.01.2019 privind atribuirea de parcurs dupa serie si numar -
» Dispozitia nr. 29/21.01.2019 privind incadrarea ca asistent personal pe d-na Doinici Elena-Dana -
» Dispozitia nr. 30/21.01.2019 privind acordarea unui ajutor de inmormantare in cuantum de 1000 lei [...] -
» Dispozitia nr. 32/06.02.2019 privind delegarea unor atributii d-lui Paduraru Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 37/12.02.2019 privind numirea presoanelor responsabile de aplicatia REVISAL [...] -
» Dispozitia nr. 38/27.02.2019 privind desemnarea reprezentantului solicitantului in relatia cu APIA -
» Dispozitia nr. 51/26.03.2019 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice [...] -
» Dispozitia nr. 53/26.03.2019 privind desemnarea doamnei Mardare Mihaela [...] -
» Dispozitia nr. 54/26.03.2019 privind aprobarea Codului de conduita al functionarilor publici [...] -
» Dispozitia nr. 62/11.04.2019 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 52/12.03.2018 -
» Dispozitia nr. 65/15.04.2019 priivnd stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral [...] -
» Dispozitia nr. 79/26.04.2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare [...] -
» Dispozitia nr. 80/07.05.2019 privind interzicerea comercializarii sau consumului bauturilor alcoolice [...] -
» Dispozitia nr. 1/13.01.2021 privind delegarea atributiilor catre viceprimarul comunei Tansa [...] -
» Dispozitia nr. 2/13.01.2021 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica [...] -
» Dispozitia nr. 3/14.01.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei [...] -
» Dispozitia nr. 6/15.01.2021 privind numirea domnului Vieriu Ionut-Neculail ca functionar public [...] -
» Dispozitia nr. 11/19.01.2021 privind constituirea comisiei de disciplina la nivelul Primariei comunei Tansa [...] -
» Dispozitia nr. 18/19.01.2021 privind incetarea raportului de serviciu [...] -
» Dispozitia nr. 19/25.01.2021 privind incetarea platii indemnizatiei [...] -
» Dispozitia nr. 20/01.02.2021 privind incetarea platii indemnizatiei [...] -
» Dispozitia nr. 21/01.02.2021 privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a doamnei [...] -
» Dispozitia nr. 31/02.02.2021 privind stabilirea numarului maim de ore lucrate [...] -
» Dispozitia nr. 39/17.02.2021 privind promovarea in clasa a unui functionar public [...] -