PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

PROIECTE INVESTITIONALE

  1. INVESTITII CARE S-AU FINALIZAT IN PERIOADA 2009-2010: "Extindere retea de alimentare cu apa, infiintare retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Suhulet si Tansa, jud. Iasi", executata de Asociatia S.C. MOLDOTRANS AUTO S.A. & S.C. TMUCB S.A., investitie finantata din fonduri comunitare - Programul FEADR masura 322, valoarea finala a lucrarilor 7.392.975,67 lei fara TVA, investitie finalizata in octombrie 2010.

  2. INVESTITII CARE SE FINALIZEAZA IN ANUL 2011:  "Reabilitare drumuri satesti in satele Tansa si Suhulet, comuna Tansa, jud. Iasi", investitie finantata din bugetul local, executata de S.C. MANCON S.A., valoarea lucrarilor este de 136.168, 20 lei fara TVA.

  3. INVESTITII ALE CAROR LUCRARI SE ESTIMEAZA A INCEPE IN ANUL 2011: "Construire baza sportiva, sat Suhulet, comuna Tansa, judetul Iasi", investitie finantata din fonduri guvernamentale - O.G. 7/2006, pentru atribuirea contractului de lucrari s-a publicat in SEAP invitatia de participare nr. 313025.


Fisiere: