PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/20.01.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
» HCL nr. 2/20.01.2017 privind acoperirea definita din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare in suma de 331 000 lei
» HCL nr. 3/20.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului
» HCL nr. 4/20.01.2017 privind suplimentarea cotei de motorina cu 500L pentru deszapezire si alte situatii de urgenta
» HCL nr. 5/20.01.2017 privind aprobarea cofinantarii investitiei "Modernizare asfaltare drumuri satesti si comunale in comuna Tansa"
» HCL nr. 6/20.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare asfaltare drumuri satesti si comunale in comuna Tansa"
» HCL nr. 7/27.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare camin cultural Tansa"
» HCL nr. 8/27.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire pod (punct Balusesti" in comuna Tansa"
» HCL Nr. 9/27.01.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivul de investitii "Construire pod (punct Balusesti) in comuna Tansa"
» HCL Nr. 10/17.02.2017 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat in anul 2017
» HCL Nr. 11/17.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
» HCL nr. 12/17.02.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta Doamnei Spiridon Tinca din sat. Tansa
» HCL nr. 13/17.02.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei Simion Simona-Elena
» HCL nr. 14/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii investitiei "Reabilitare camin Cultural Tansa"
» HCL nr. 15/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea canalizare in satele tansa si suhulet comuna Tansa"
» HCL nr. 16/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii investitiei "Extindere retea canalizare in satele Tansa"
» HCL nr. 17/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal in loc. Tansa"
» HCL nr. 18/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectului de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal in loc. Tansa"
» HCL nr. 19/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal loc. Suhulet"
» HCL nr. 20/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal in loc. Suhulet"
» HCL nr. 21/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere sediu primarie si amenajare domeniu public aferent primariei"
» HCL Nr. 22/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere sediu primarie si amenajare domeniu public aferent"
» HCL Nr. 23/27.20.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea dispensarului umna aflat in comuna Tansa"
» HCL Nr. 24/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extinderea si modernizarea dispensarului uman aflat in comuna Tansa"
» HCL Nr. 25/02.03.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tansa"
» HCL Nr. 26/02.03.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tansa"
» HCL Nr. 27/02.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Tansa"
» HCL Nr. 28/02.03.2017 privind acordarea dreptului de uz si servitute in favoarea DELGAZ GRID S.A.
» HCL nr. 31/16.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Construire baza sportiva, sat. Suhulet, Comuna Tansa, judetul Iasi"
» HCL nr. 32/16.03.2017 privind asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii: "Constuire baza sportiva, sat. Suhulet, Comuna Tansa, judetul Iasi"
» HCL nr. 33/24.03.2017 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodaria comunei tansa, jud. Iasi in anul 2017
» HCL nr. 34/24.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
» HCL nr. 35/24.03.2017 privind infiinantarea Consiliului Comunitar Consultativ in localitatea Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 36/24.03.2017 privind aprobarae graficului de sedinta a Consiliului Local Tansa, pentru trimestrul II 2017
» Anexa la HCL nr. 36/24.03.2017
» HCL nr. 37/24.03.2017 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie
» HCL nr. 38/24.03.2017 privind aprobarea locatiei pentru organizare santier privind obiectivul de investitii "Modernizare, Asfaltare, Drumuri Satesti si Comunale in Comuna Tansa, judetul Iasi 12,5 km"