PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL


R  O  M    N  I  A

                                                                          

 

JUDEŢUL IAŞI

PRIMĂRIA  TANSA

C.U.I. 4540283     Adresa: sat Tansa, comuna Tansa, judeţul Iaşi, Tel/Fax:0232/325170, e-mail: cltansa@yahoo.com, www.primariatansa.ro


CONSILIERI LOCALI

PRIMĂRIA COMUNEI TANSA, JUDEȚUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

 

 

Nr.crt

Nume și prenume

Funcția

1

BRADU TOADER

Consilier local

2

BRÎNZEI  IOAN

Consilier local

3

BÎRLIGĂ VASILE

Consilier local

4

BUTNARU ROMEO

Consilier local

5

CĂRĂUȘU  VASILE

Consilier local

6

CIORNEI  LUCIAN

Consilier local

7

DIACONU  ION

Consilier local

8

FLOREA COSMIN-ȘTEFAN

Consilier local

9

MUNTEANU MIHĂIȚĂ

Consilier local

10

RADU COSTACHE

Consilier local

11

SPIRIDON CONSTANTIN

Consilier local

 

Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/23.01.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 2/23.01.2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local [...]
» HCL nr. 3/23.01.2019 privind aprobarea contului de executie [...]
» HCL nr. 4/23.01.2019 privind completarea Planului anual al achizitiilor publice [...]
» HCL nr. 5/23.01.2019 privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru investitia [...]
» HCL nr. 6/23.01.2019 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului [...]
» HCL nr. 8/26.01.2019 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2019-2020 [...]
» HCL nr. 9/22.02.2019 privind actualizarea cofinantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr. 10/22.02.2019 privind aprobarea Studiului de Oportunitate [...]
» HCL nr. 11/22.03.2019 privind infrumusetearea comunei Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 12/22.03.2019 privind instituirea pentru eliberare extras de carte funciara
» HCL nr. 13/22.03.2019 privind instituirea si administrarea taxei speciale [...]
» HCL nr. 14/22.03.2019 referitor la modificarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 15/22.03.2019 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie anul 2019
» HCL nr. 16/22.03.2019 privind stabilirea graficului de sedinta [...]
» HCL nr. 17/17.04.2019 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii [...]
» HCL nr. 18/2019 privind actualizarea cofinantarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 19/17.04.2019 privind aprobarea Devizului General [...]
» HCL nr. 20/17.04.2019 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii [...]
» HCL nr. 21/17.04.2019 privind reducerea taxei speciale de salubrizare [...]
» HCL nr. 22/25.03.2019 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat in anul 2019
» HCL nr. 23/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Tansa, judetului Iasi, pentru anul 2019
» HCL nr. 24/25.04.2019 privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» HCL nr. 25/25.04.2019 privind aprobarea locatiei pentru infinantarea [...]
» 2018
» 2017