PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL


R  O  M    N  I  A

                                                                          

 

JUDEŢUL IAŞI

PRIMĂRIA  TANSA

C.U.I. 4540283     Adresa: sat Tansa, comuna Tansa, judeţul Iaşi, Tel/Fax:0232/325170, e-mail: cltansa@yahoo.com, www.primariatansa.ro


CONSILIERI LOCALI

PRIMĂRIA COMUNEI TANSA, JUDEȚUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

 

 

Nr.crt

Nume și prenume

Funcția

1

BRADU TOADER

Consilier local

2

BRÎNZEI  IOAN

Consilier local

3

BÎRLIGĂ VASILE

Consilier local

4

BUTNARU ROMEO

Consilier local

5

CĂRĂUȘU  VASILE

Consilier local

6

CIORNEI  LUCIAN

Consilier local

7

DIACONU  ION

Consilier local

8

FLOREA COSMIN-ȘTEFAN

Consilier local

9

MUNTEANU MIHĂIȚĂ

Consilier local

10

RADU COSTACHE

Consilier local

11

SPIRIDON CONSTANTIN

Consilier local

 

Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/26.01.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
» HCL nr. 2/26.01.2018 privind infiintarea Serviciului de iluminat public in comuna Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 3/26.01.2018 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2018-2019 [...]
» HCL nr. 4/26.01.2018 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi
» HCL nr. 5/26.01.2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral [...]
» HCL nr. 6/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Tansa, judetul Iasi, pentru anul 2018
» HCL nr. 7/14.02.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire [...]
» HCL nr. 8/23.02.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018 [...]
» HCL nr. 9/23.02.2018 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat in anul 2018
» HCL nr. 10/23.02.2018 privind aprobarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante precum si cuantumul acestor obligatii
» HCL nr. 11/16.02.2018 privind insusirea actului aditional nr. 4137/2017 [...]
» HCL nr. 12/23.02.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii [...]
» HCL nr. 13/23.02.2018 privind actualizarea cofinantarii obiectului de investitii [...]
» HCL nr. 14/23.02.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii [...]
» HCL nr. 15/23.02.2018 privind actualizarea cofinantarii obiectului de investitii [...]
» 2017