PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL


R  O  M    N  I  A

                                                                          

 

JUDEŢUL IAŞI

PRIMĂRIA  TANSA

C.U.I. 4540283     Adresa: sat Tansa, comuna Tansa, judeţul Iaşi, Tel/Fax:0232/325170, e-mail: cltansa@yahoo.com, www.primariatansa.ro


CONSILIERI LOCALI

PRIMĂRIA COMUNEI TANSA, JUDEȚUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

 

 

Nr.crt

Nume și prenume

Funcția

1

BRADU TOADER

Consilier local

2

BRÎNZEI  IOAN

Consilier local

3

BÎRLIGĂ VASILE

Consilier local

4

BUTNARU ROMEO

Consilier local

5

CĂRĂUȘU  VASILE

Consilier local

6

CIORNEI  LUCIAN

Consilier local

7

DIACONU  ION

Consilier local

8

FLOREA COSMIN-ȘTEFAN

Consilier local

9

MUNTEANU MIHĂIȚĂ

Consilier local

10

RADU COSTACHE

Consilier local

11

SPIRIDON CONSTANTIN

Consilier local

 

Fisiere:

» 2017
» HCL Nr. 25/02.03.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tansa"
» HCL Nr. 26/02.03.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tansa"
» HCL Nr. 27/02.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Tansa"
» HCL Nr. 28/02.03.2017 privind acordarea dreptului de uz si servitute in favoarea DELGAZ GRID S.A.
» HCL nr. 31/16.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Construire baza sportiva, sat. Suhulet, Comuna Tansa, judetul Iasi"
» HCL nr. 32/16.03.2017 privind asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii: "Constuire baza sportiva, sat. Suhulet, Comuna Tansa, judetul Iasi"
» HCL nr. 33/24.03.2017 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodaria comunei tansa, jud. Iasi in anul 2017
» HCL nr. 34/24.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
» HCL nr. 35/24.03.2017 privind infiinantarea Consiliului Comunitar Consultativ in localitatea Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 36/24.03.2017 privind aprobarae graficului de sedinta a Consiliului Local Tansa, pentru trimestrul II 2017
» Anexa la HCL nr. 36/24.03.2017
» HCL nr. 37/24.03.2017 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie
» HCL nr. 38/24.03.2017 privind aprobarea locatiei pentru organizare santier privind obiectivul de investitii "Modernizare, Asfaltare, Drumuri Satesti si Comunale in Comuna Tansa, judetul Iasi 12,5 km"
» HCL nr. 39/24.04.2017 privind infrumusetarea comunei Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 40/24.04.2017 privind aprobarea completarilor aduse Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa [...]
» HCL nr. 41/22.09.2017 privind pregatirile pentru anotimpul de iarna
» Anexa la HCL nr. 41
» HCL nr. 42/24.04.2017 privind cofinantarea investitiei "MODERNIZARE, ASFALTARE, DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA TANSA" [...]
» Anexa la HCL nr. 42/2017
» HCL nr. 43/12.05.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare prin asfaltare drumuri de exploatare in Comuna Tansa, judetul Iasi"
» HCL nr. 44/12.05.2017 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Tansa, judetul Iasi [...]
» HCL nr. 45/12.05.2017 referitor la modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare
» HCL nr. 46/19.05.2017 privind pregatirile care se vor desfasura cu ocazia "Zilelor comunei Tansa, judetul Iasi"
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 46
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 46
» HCL nr. 47/19.05.2017 privind stabilirea activitatilor si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
» HCL nr. 48/19.05.2017 privind achizitionarea de materiale in valoare de 500 lei pentru cererile depuse de catre cetatenii comunei Tansa [...]
» HCL nr. 49/19.05.2017 privind aprobarea construirii unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd
» HCL nr. 56/17.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 57/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Tansa, judetul Iasi [...]
» HCL nr. 57/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Tansa, judetul Iasi [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 57
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 57
» HCL nr. 58/17.07.2017 privind modificarea art. 59 [...]
» HCL nr. 59/17.07.2017 privind includerea in Inventarul Domeniului public al comunei Tansa, judetul Iasi [...]
» HCL nr. 60/17.07.2017 privind insusirea Acordului de cooperare intre Comuna Tansa, judetul Iasi [...]
» HCL nr. 61/17.07.2017 cu privire la aprobarea: "Acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania [...] )
» HCL nr. 62/21.07.2017 privind masurile de prevenire pentru perioadele caniculare, precum si prevenirea incendiilor de pe raza UAT Comuna Tansa
» HCL nr. 63/25.08.2017 referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 [...
» HCL nr. 64/25.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tansa, judetul Iasi pe trim. III 2017
» HCL nr. 65/22.09.2017 privind pregatirile pentru anotimpul de iarna
» HCL nr. 66/22.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii [...]
» HCL nr. 67/22.09.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii [....]
» HCL nr. 68/22.09.2017 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie
» HCL nr. 69/22.09.2017 privind stabilirea graficului de sedinta a Consiliului Local Tansa, pentru trimestrul IV 2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 69/22.09.2017