PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

Componența consiliului local și structura politică

Mandat 2020-2024

 

Calitate

Data validare mandat

Prenumele

NUMELE

partidul

Viceprimar

HCL nr.48/10.11.2020

Mihăiță

MUNTEANU

PNL

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Mihai

BĂLĂŞEL

PSD

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Vasile

BÎRLIGĂ

PNL

Consilier local

Hotărârea nr.2128/05.11.2020

Toader

BRADU

PNL

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

IOAN

BRÎNZEI

PSD

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Ghiorghe

CĂRĂUȘU

PNL

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Vasile

CĂRĂUȘU

PSD

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Lucian

CIORNEI

PSD

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Ion

DIACONU

PNL

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Mihaela

SBERA

PNL

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Constantin

SPIRIDON

PNL

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Vasilică

TANASĂ

PMP

Consilier local

Hotararea nr.1818/13.10.2020

Ion

TĂBUȘCĂ

PMP

 

Fisiere:

» 2021
» HCL nr. 1/13.01.2021 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal [...]
» HCL nr. 2/13.01.2021 privind aprobarea implementarii programului WFI gratuit in comuna Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 3/13.01.2021 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021
» HCL nr. 4/29.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 5/29.01.2021 privind realizarea veniturilor si cheltuielilor la bugetul local [...]
» HCL nr. 6/29.01.2021 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2021-2022 [...]
» HCL nr. 7/29.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 8/29.01.2021 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in extravilan [...]
» HCL nr. 9/26.02.2021 de aprobare a acordului de asociere [...]
» HCL nr. 10/26.02.2021 privind aprobarea realizarii investitiei [...]
» HCL nr. 11/19.02.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 13/26.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 14/26.02.2021 privind actualizarea devizului general [...]
» HCL nr. 15/26.02.2021 privind dezmembrarea imobilului situat in sat Tansa [...]
» HCL nr. 16/26.02.2021 privind contractarea unei firme specializate in domeniul urbanismului [...]
» HCL nr. 17/26.02.2021 privind aprobarea transportului public judetean de persoane [...]
» HCL nr. 18/26.02.2021 privind aprobarea extinderii retelei de iluminat public [...]
» HCL nr. 19/26.02.2021 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare [...]
» HCL nr. 20/26.02.2021 privind revizuirea, modificarea si actualizarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 21/26.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 22/26.02.2021 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali [...]
» HCL nr. 23/05.03.2021 privind aprobarea Devizului General [...]
» HCL nr. 24/17.03.2021 privind aprobarea Devizului general [...]
» HCL nr. 25/17.03.2021 privind realizarea lucrarilor de "Reprofilare si pietruire drumuri extravilane Comuna Tansa"
» HCL nr. 26/17.03.2021 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021
» HCL nr. 27/17.03.2021 privind constituirea comisiilor care vor proceda la numararea efectivelor [...]
» HCL nr. 34/23.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tansa, judetul Iasi, pentru anul 2021
» HCL nr. 35 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
» HCL nr. 36/23.04.2021 privind aprobarea cuantumului burserlor scolare [...]
» HCL nr. 37/23.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv [...]
» HCL nr. 38/23.04.2021 privind completarea denumirilor de strazi [...]
» HCL nr. 39/23.04.2021 privind aprobarea Devizului General actualizat [...]
» HCL nr. 40/23.04.2021 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru investitia [...]
» HCL nr. 41/23.04.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala [...]
» HCL nr. 42/23.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 43/23.04.2021 privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar [...]
» 2019
» 2018
» 2017