PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL


R  O  M    N  I  A

                                                                          

 

JUDEŢUL IAŞI

PRIMĂRIA  TANSA

C.U.I. 4540283     Adresa: sat Tansa, comuna Tansa, judeţul Iaşi, Tel/Fax:0232/325170, e-mail: cltansa@yahoo.com, www.primariatansa.ro


CONSILIERI LOCALI

PRIMĂRIA COMUNEI TANSA, JUDEȚUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

 

 

Nr.crt

Nume și prenume

Funcția

1

BRADU TOADER

Consilier local

2

BRÎNZEI  IOAN

Consilier local

3

BÎRLIGĂ VASILE

Consilier local

4

BUTNARU ROMEO

Consilier local

5

CĂRĂUȘU  VASILE

Consilier local

6

CIORNEI  LUCIAN

Consilier local

7

DIACONU  ION

Consilier local

8

FLOREA COSMIN-ȘTEFAN

Consilier local

9

MUNTEANU MIHĂIȚĂ

Consilier local

10

RADU COSTACHE

Consilier local

11

SPIRIDON CONSTANTIN

Consilier local

 

Fisiere:

» 2021
» HCL nr. 1/13.01.2021 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal [...]
» HCL nr. 2/13.01.2021 privind aprobarea implementarii programului WFI gratuit in comuna Tansa, judetul Iasi
» HCL nr. 3/13.01.2021 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021
» HCL nr. 4/29.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 5/29.01.2021 privind realizarea veniturilor si cheltuielilor la bugetul local [...]
» HCL nr. 6/29.01.2021 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2021-2022 [...]
» HCL nr. 7/29.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 8/29.01.2021 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in extravilan [...]
» HCL nr. 9/26.02.2021 de aprobare a acordului de asociere [...]
» HCL nr. 10/26.02.2021 privind aprobarea realizarii investitiei [...]
» HCL nr. 11/19.02.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 13/26.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 14/26.02.2021 privind actualizarea devizului general [...]
» HCL nr. 15/26.02.2021 privind dezmembrarea imobilului situat in sat Tansa [...]
» HCL nr. 16/26.02.2021 privind contractarea unei firme specializate in domeniul urbanismului [...]
» HCL nr. 17/26.02.2021 privind aprobarea transportului public judetean de persoane [...]
» HCL nr. 18/26.02.2021 privind aprobarea extinderii retelei de iluminat public [...]
» HCL nr. 19/26.02.2021 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare [...]
» HCL nr. 20/26.02.2021 privind revizuirea, modificarea si actualizarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 21/26.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 22/26.02.2021 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali [...]
» HCL nr. 23/05.03.2021 privind aprobarea Devizului General [...]
» HCL nr. 24/17.03.2021 privind aprobarea Devizului general [...]
» HCL nr. 25/17.03.2021 privind realizarea lucrarilor de "Reprofilare si pietruire drumuri extravilane Comuna Tansa"
» HCL nr. 26/17.03.2021 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021
» HCL nr. 27/17.03.2021 privind constituirea comisiilor care vor proceda la numararea efectivelor [...]
» 2019
» 2018
» 2017