PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

MONITORUL OFICIAL LOCAL REGISTA.RO GHISEUL.RO

MESAJ PRIMAR

Consultare publică pe tema stemei comunei Tansa

Cetățenii comunei Tansa sunt invitați la consultarea publică pe tema stemei comunei Tansa judetul Iași!
 În documentul anexat mai jos regăsiți propunerile făcute pe această temă.

- Anunt consultare publica nr. 2647/03.06.2022 si anexe


 Etapa autorecenzării s-a prelungit!

Vă informăm că prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor, respectiv autorecenzarea
se prelungeste pana la data de 27 mai 2022 inclusiv.

          Autorecenzarea se poate realiza în două moduri: autorecenzare online și autorencenzare online asistată (ARA), pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale reduse.

          Precizăm faptul că recenzarea prin interviu față în față se desfășoară în perioada 31 mai-17 iulie 2022.

În această etapă cetățenii sunt invitați să se autorecenzeze online, la adresa:  https://www.recensamantromania.ro/.

Cetățenii care nu dețin mijloace electronice pentru autorecenzarea online sau nu utilizează aceste mijloace electronice pot apela la 
autorecenzarea asistată.

Ce este autorecenzarea asistată? Persoanele care apelează la această metodă vor completa informațiile în format electronic, cu sprijinul unui recenzor, în centrul de autorecenzare asistată înfiinţat în cadrul Primăriei Comunei Tansa.

Programul centrului de autorecenzare înfiinţat în cadrul Primăriei Comunei Tansa este de luni până vineri, între orele 12:00 – 16:00.

Întregul proces al colectării datelor se va desfășura cu asigurarea confidențialității și protecției totale a informațiilor.

Vă mulţumim!

ANUNȚ PRIVIND AUTORECENZAREA ONLINE ȘI RECENZAREA ASISTATĂ

În perioada 14 martie – 15 mai se va desfăşura prima etapă de colectare a datelor de la populație în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor

În această etapă cetățenii sunt invitați să se autorecenzeze online, la adresa:  https://www.recensamantromania.ro/.

Cetățenii care nu dețin mijloace electronice pentru autorecenzarea online sau nu utilizează aceste mijloace electronice pot apela la
autorecenzarea asistată.

Ce este autorecenzarea asistată? Persoanele care apelează la această metodă vor completa informațiile în format electronic, cu sprijinul unui recenzor, în centrul de autorecenzare asistată înfiinţat în cadrul Primăriei Comunei Tansa.

Programul centrului de autorecenzare înfiinţat în cadrul Primăriei Comunei Tansa este de luni până vineri, între orele 12:00 – 16:00.

Întregul proces al colectării datelor se va desfășura cu asigurarea confidențialității și protecției totale a informațiilor.

Pentru autorecenzare, se parcurg următorii pași:

Pasul 1: formularul de pre-înregistrare:

 a) pe site-ul www.recensamantromania.ro, în partea de sus a paginii, se găsește butonul portocaliu „PLATFORMĂ AUTORECENZARE”; apăsați butonul portocaliu; se deschide pagina cu formularul de preînregistrare;

 b) citiți explicațiile și apoi completați datele în formular, astfel:

Secţiunea 1 - Informaţii despre capul gospodăriei/persoana de referință

·       completați CNP-ul persoanei de referință/capului gospodăriei şi adresa de email

unde ulterior va primi linkul către chestionarul propriu de recensământ şi, în cazul în care așa optează ceilalți membri ai gospodăriei, și link-urile către chestionarele celorlalţi membri ai gospodăriei;

Secţiunea 2 - Locul de reşedinţă obişnuită

·       La întrebarea „Este într-o locuință ocupată de o gospodărie individuală ?”, aveți

de ales între 2 variante.

Varianta DA: − se completează adresa locuinței

 Tot aici, la finalul secțiunii, veți completa numărul de gospodării din locuință.

Varianta NU:

aceasta înseamnă că locuința dvs. este situată într-un spațiu colectiv de locuit, de tipul: cămine studențești, internate școlare, dormitoare comune pentru muncitori, cămine pentru bătrâni, azile, sanatorii, instituții rezidențiale pentru protecția copilului, mânăstiri, hoteluri, spitale, cămine-spital, sanatorii de boli incurabile, centre de urgență sau adăposturi de noapte, centre de refugiaţi, centre pentru migranți etc. ;

− selectați tipul spațiului de colectiv și, alături, denumirea acestuia.

Secțiunea 3 - Membrii gospodăriei

În această secțiune, veți (capul gospodăriei/persoana de referință) introduce datele tuturor membrilor gospodăriei prin apăsarea butonului
„Adăugați o persoană din componența gospodăriei”:

 Pentru cetățenii români și cetățenii străini care posedă CNP, veți completa CNP-ul și adresa de email, dacă posedă una proprie (ulterior, pe această adresă se va transmite linkul către propriul chestionar de recensământ).

Pentru cetățenii străini care nu au CNP veți completa câmpurile care includ Data nașterii și Sexul; deasupra acestor câmpuri, sistemul va genera un cod temporar de 13 cifre care va fi utilizat exclusiv în scop statistic, pentru recenzare; vă rugăm să notați codul temporar generat, îl veți utiliza la identificarea chestionarului primit pentru autorecenzare. De asemenea, se completează adresa de email, dacă posedă una proprie.

Secţiunea 4 - Locuinţe secundare neocupate

 În această secţiune veți completa adresa pentru alte locuințe deţinute/co-deținute de membrii gospodăriei dvs., dar numai dacă NU sunt locuite. Această secțiune va permite să evitați deplasarea dvs. sau a altor membri ai gospodăriei dvs în altă parte a localității sau în altă localitate pentru a răspunde recenzorului în perioada ulterioară, 16 mai – 17 iulie 2022. Pe adresa dvs. de email veți primi link-ul către un chestionar scurt care cuprinde numai întrebări referitoare la locuința goală (neocupată) și clădirea în care se află aceasta.

c) După completarea tuturor acestor informaţii, apăsați butonul codului re-Captcha „Nu sunt robot” și apoi butonul „Trimiteți fomularul”.

Așteptați câteva minute...... Și apoi verificați căsuța de email pe care ați indicat-o în formularul de pre-înregistrare, citiți mesajul transmis de email și apăsați pe link-ul ce conține ”chestionar” marcat în culoare albastră.

A.    Ce primiți pe e-mail:
• Capul gospodăriei/persoana de referință (o singură persoană din gospodărie)

primește chestionar ce cuprinde „Secțiunea pentru recenzarea locuinței” și „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”;

 • Fiecare dintre ceilalți membri ai gospodăriei primește chestionar ce cuprinde numai

„Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

• În cazul în care gospodăria (oricare dintre membri) deține și o locuință sau mai

multe neocupată/e, pentru fiecare dintre aceste locuințe goale (neocupate) și pre-înregistrate, numai capul gospodăriei/persoana de referință primește chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.

B. Înainte de a începe completarea răspunsurilor în chestionarul de recensământ, rugăm să rețineți următoarele:

 i) Toate secțiunile chestionarului sunt marcate în culoare albastră, ceea ce înseamnă că nu s-a răspuns la nicio întrebare, chestionarul este gol;

ii) Pe măsură ce completați răspunsurile la câte o secțiune, aceasta își schimbă culoarea și devine verde; aceasta înseamnă că puteţi merge la secțiunea următoare din chestionar (colorată în albastru);

 iii) În cazul în care, din greșeală, ați completat un răspuns eronat, va apare un mesaj în culoare roșie care va semnala în ce constă eroarea; corectați și mergeți mai departe.

 iv) La unele întrebări pot să apară semnalate atenționări, marcate în culoarea portocaliu, citiți mesajul atenționării și, dacă este cazul, corectați răspunsul/răspunsurile eronate.

C. Nu este nevoie de introducere de text. Veți completa chestionarul numai în trei moduri:

1. Prin introducere de cifre (de exemplu, anul construcției locuinței);

2. Prin bifarea variantei (variantelor în caz de răspuns multiplu) de răspuns ce corespunde situației dvs. în lista de pe ecran;

 3. Prin selectarea variantei de răspuns ce corespunde situației dvs. din lista care se deschide (de exemplu: cetățenia, religia, etnia, ocupația etc.)

 D. Puteți completa chestionarul de recensământ de pe oricare dintre următoarele dispozitive electronice:

a) Tabletă electronică

b) Telefon tip smartphone

c) Laptop

d) PC

Pasul 2: chestionarul de autorecenzare:

 Chestionarul de autorecenzare se deschide cu o copertă în care veţi găsi informaţii utile despre procesul de autorecenzare. În partea stângă aveţi un meniu, cu ajutorul căruia veţi putea naviga printre secţiunile chestionarului.

Copertă - Aici veţi găsi informaţii utile despre Confidenţialitatea datelor, despre momentul de referinţă al recensământului, precum şi datele completate la preînregistrare. În această secţiune trebuie apăsat butonul "Înregistrare ora curentă", iar din acel moment puteţi trece la completarea propriu-zisă a chestionarului.

Secţiune pentru recenzarea locuinţei - această secţiune va fi completată de capul gospodăriei şi conţine întrebări legate de:

- componenţa gospodăriei

 - lista membrilor gospodăriei

 - informaţii despre membrii gospodăriei

 - informaţii despre locuinţă

Secţiune pentru recenzarea persoanei - această secţiune va fi completată atât de capul gopodăriei, cât şi de ceilalți membri ai gospodăriei indicaţi la preînregistrare. Fiecare membru al gospodăriei va fi primi propriul chestionar.

Finalizat - zona în care se face o scurtă statistică a întrebărilor la care s-a răspuns şi de unde se trimite chestionarul către baza de date a recensământului.

Înainte de a finaliza procesul de autorecenzare prin transmiterea formularului către baza de date a recensământului veţi putea vedea o statistică referitoare la "Starea întrebărilor": la câte întrebări aţi răspuns, câte sunt fără răspuns şi la câte întrebări aţi răspuns greşit. În acest ultim caz veţi avea la dispoziţie linkuri directe către întrebările cu răspuns greşit și va trebui să le corectați.

Trebuie reţinute următoarele aspecte:

Chestionarul este dinamic, iar întrebările sunt generate în funcţie de răspunsul oferit la întrebarea anterioară (de exemplu persoanelor de sex masculin nu li se va deschide întrebarea referitoare la numărul copiilor născuţi vii).

Dacă în timpul completării chestionarului de recensământ se ivesc situaţii care vă obligă să vă întrerupeţi, puteţi relua oricând completarea din punctul în care v-aţi întrerupt, dar pentru aceasta trebuie să aveți grijă să nu apăsați butonul Finalizat. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să accesaţi chestionarul de recensământ din emailul primit după preînregistrare. Totuşi, nu trebuie să depăşiţi ziua de 15 mai 2022, dată la care se încheie autorecenzarea.

 Odată finalizat chestionarul, verificați "Starea întrebărilor", efectuați, dacă este necesar corecții și transmiteți chestionarul prin apăsarea butonului Finalizat, numai așa acesta va ajunge în baza de date de recensământ.

În zona superioară a chestionarului, în partea dreaptă, aveţi posibilitatea să modificaţi limba în care completaţi chestionarul. Acesta este disponibil, pe lângă limba română, în limba engleză şi în limbile minorităţilor naţionale care locuiesc pe teritoriul României.

Pasul 3: verificarea autorecenzării

După ce aţi trimis chestionarul către baza de date a recensământului puteţi verifica dacă v-aţi autorecenzat corect accesând secţiunea "VERIFICAREA AUTORECENZĂRII" din siteul www.recensamantromania.ro.

Aici veţi introduce CNP-ul şi vi se va genera automat ²DOVADA AUTORECENZĂRII².

În cazul în care nu aţi completat corect chestionarul de recensământ, veţi primi un mesaj de eroare şi trebuie să reluaţi procesul de autorecenzare de la început. In perioada 27-28 septembrie 2021 cetatenii comunei Tansa se pot debarasa de deseurile electrice si electronice si vor fi recompensati cu tichete valorice conform regulamentului din afis. 

12 august 2019

 

Primăria comunei Tansa în parteneriat cu centrul Diecezan Caritas Iași anunță începerea Proiectului „Servicii integrate pentru bunicii din Tansa”

cod proiect 127531

Obiectiv general:

Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza comunei Tansa, județul Iași, în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

 

Obiectivele specifice:

OS 1 Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor vârsnice din comuna Tansa, județul Iași, pe perioada de implementare a proiectului;

 

OS 2 Creșterea calității vieții pentru un număr de 165 de persoane din comunitatea marginalizată, prin oferirea de servicii socio-medicale, specializate, în cele 28 de luni de implementare a proiectului.

 

Activități previzionate:

·       Înființarea unui centru social, destinat persoanelor vârstnice, din comuna Tansa. În cadrul centrului, va funcționa un serviciu tip centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate Îngrijiri la domiciliu.

·       Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității, cu următoarele acțiuni în comunitate: 2 acțiuni de ecologizare, schimburi intergeneraționale (concerte de colinde, serbare pentru ziua vârstnicului, ateliere de confecționat obiecte hand-made).

·       Înființarea și asigurarea functionării Centrului de Îngrijire la Domiciliu. Pe perioada derulării proiectului (28 de luni), în cadrul centrului, 120 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii sociale, servicii socio-medicale și servicii medicale.

·       Înființarea și asigurarea funcționării Centrului de zi Tansa. Se vor oferi servicii simultan unui numar de 45 de persoane, timp de 24 de luni și vor consta în: servicii sociale, masă caldă,  consiliere psihologică individuală și grupuri de suport, monitorizarea parametrilor fiziologici și activități de socializare.

 

Selecția beneficiarilor

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)    au domiciliul/locuiesc în comuna Tansa;

b)    se află într-o situație de vulnerabilitate;

c)    se confruntă cu probleme socio-medicale;

d)    au vârsta peste 65 ani.

 

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

·       30 de luni de management al proiectului (monitorizare proiect, derularea achizițiilor publice) și promovare, conform Manualului de Identitate Vizuală;

·       Înființarea centrului social destinat persoanelor vârstnice din comuna Tansa;

·       Înființarea și asigurarea funcționării Centrului de Îngrijire la Domiciliu Tansa;

·       Înființarea si asigurarea funcționării Centrului de zi Tansa;

·       165 de persoane vârstnice informate cu privire la beneficiile îmbătrânirii active;

·       45 persoane vârstnice care vor beneficia de servicii integrate în cadrul

            Centrului de zi Tansa;

·       50 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii integrate în cadrul Centrului de Îngrijiri la Domiciliu;

·       Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.794.150,33 lei  

Perioada de derulare a proiectului este: 20.06.2019 – 19.12.2021

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Mai multe informaţii puteţi obţine la:

·       telefon 0232325170/0743627710,                    

·       e-mail: proiect.tansa@gmail.com

 Persoană de contact: Anca-Diana Maftei-Păvălucă, manager proiect.

                                Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
                                                         „Investitii pentru viitorul dumneavoastra!”

“SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI”  cod SMIS 48439

- proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala -


Consiliul Judetean Iasi, in parteneriat cu comunele: Bivolari, Ciohorani, Costuleni, Focuri, Golaiesti, Grajduri, Lespezi, Mogosesti, Mosna, Movileni, Romanesti, Sinesti, Strunga, Tansa si Tiganasi deruleaza, incepand cu data de 6 decembrie 2013, proiectul “SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat de Consiliul Judetean Iasi in calitate de Beneficiar, cu Ministerul pentru Societatea Informationala in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operational Sectorial  „Cresterea Competitivitatii Economice”. 

Valoarea totala a proiectului este de 6.669.005,2 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.535.625,1 lei.

Perioada de implementare a proiectului este 18 luni.

Obiectivul principal al proiectului este cresterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere din judetul Iasi, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana contact: Elena RASCANU
Manager Proiect
Tel./Fax: 0232 216 920, e-mail: directia.proiecte@icc.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prin intermediul acestui site dorim sa va avem mai aproape de noi si daca, in calitate de trecator prin zona noastra deosebit de pitoreasca, veti petrece cateva clipe o sa constati personal ca urmatoarele versuri sunt realiste:
                „ Drumetule de-ti porti prin Tansa pasul
                  Noi te-om primi cu paine si cu sare
                  Si bucurosi ti-om indulci popasul
                  Cu masa pusa si cu vinuri rare.”
                                                                                                                                  Cu deosebit respect,
                                                                                                                                              PRIMAR,
                                                                                                                                     VOINESCU DANIEL

PREZENTARE LOCALA

    Ca intindere, comuna Tansa cuprinde o suprafata de 35,6 km patrati si se afla in extremitatea S-V a actualului judet Iasi. Centrul de comuna Tansa este traversat de la Nord la Sud de paraul Tansa, iar pe locul numit Plesa, paralela 46 grade 55 minute latitudine nordica, se intersecteaza cu meridianul 27 grade 15 minute longitudine estica. Dealul Plesa are 449 m.
    Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei Tansa face parte din sectorul vestic al Podisului Central Moldovenesc.