PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» HCL nr. 81/16.05.2016 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tansa pe trimestrul al II-lea 2016 - 9981
» HCL nr. 1/20.01.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 - 91
» HCL nr. 2/20.01.2017 privind acoperirea definita din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare in suma de 331 000 lei - 92
» HCL nr. 3/20.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului - 93
» HCL nr. 4/20.01.2017 privind suplimentarea cotei de motorina cu 500L pentru deszapezire si alte situatii de urgenta - 94
» HCL nr. 5/20.01.2017 privind aprobarea cofinantarii investitiei "Modernizare asfaltare drumuri satesti si comunale in comuna Tansa" - 95
» HCL nr. 6/20.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare asfaltare drumuri satesti si comunale in comuna Tansa" - 96
» HCL nr. 7/27.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare camin cultural Tansa" - 97
» HCL nr. 8/27.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire pod (punct Balusesti" in comuna Tansa" - 98
» HCL Nr. 9/27.01.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivul de investitii "Construire pod (punct Balusesti) in comuna Tansa" - 99
» HCL Nr. 10/17.02.2017 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat in anul 2017 - 9910
» HCL Nr. 11/17.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice - 9911
» HCL nr. 12/17.02.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta Doamnei Spiridon Tinca din sat. Tansa - 9912
» HCL nr. 13/17.02.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei Simion Simona-Elena - 9913
» HCL nr. 14/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii investitiei "Reabilitare camin Cultural Tansa" - 9914
» HCL nr. 15/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea canalizare in satele tansa si suhulet comuna Tansa" - 9915
» HCL nr. 16/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii investitiei "Extindere retea canalizare in satele Tansa" - 9916
» HCL nr. 17/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal in loc. Tansa" - 9917
» HCL nr. 18/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectului de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal in loc. Tansa" - 9918
» HCL nr. 19/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal loc. Suhulet" - 9919
» HCL nr. 20/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal in loc. Suhulet" - 9920
» HCL nr. 21/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere sediu primarie si amenajare domeniu public aferent primariei" - 9921
» HCL Nr. 22/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere sediu primarie si amenajare domeniu public aferent" - 9922
» HCL Nr. 23/27.20.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea dispensarului umna aflat in comuna Tansa" - 9923
» HCL Nr. 24/27.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extinderea si modernizarea dispensarului uman aflat in comuna Tansa" - 9924