PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător agricol

Ø  Cerere tip eliberare atestat de producător;

Ø  Actul de identitate-titular atestat;

Ø  Chitanţa de la caseria primăriei prin care se achită taxa de eliberare a atestatului de producător;

Ø  Aviz consultativ obţinut de la Direcţia Agricolă Iaşi;

   Observaţie:

Condiţiile de eliberare a atestatului de producător sunt următoarele:

Ø  Gospodăria să deţină teren agricol sau animale pe raza UAT Comuna Tansa, înscrise în evidenţa Registrului agricol actual;

Ø  Să se poată constata existenţa produselor agricole obţinute strict în gospodăria proprie.

 Documente: Cerere eliberare atestat producător agricol (format .pdf)(format .doc)