PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole

Ø  Cerere tip eliberare carnet de comercializare;

Ø  Actul de identitate - titular şi membrii;

Ø  Chitanţă de la caseria primăriei prin care se achită taxa de eliberare a carnetului de comercializare.

 Documente: Cerere eliberare carnet de comercializare (format .pdf)(format .doc)