PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

Acte necesare înscrierii datelor în registrul agricol

Ø    declarație pentru completarea registrului agricol

Ø    copie B.I. /C.I (pentru toţi membrii care vor fi înscrişi)

Ø    copie act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, hotărâre judecătorească, act de partaj voluntar, act de donație, testament, certificat de moștenitor, act dezmembrare, act alipire, contract de schimb, etc.)

Ø    copie proces-verbal de punere în posesie sau expertiză tehnică (după caz)

Ø    copie documentație cadastrală, întocmită conform Legii nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Ø    copie autorizație de construire și procesul verbal de receptie finală (pentru terenurile cu construcții);

Ø    copie contract de arendă (dacă este cazul).

Documente:  
Declaraţie pentru completarea registrului agricol (format .pdf)(format .doc)