PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

MONITORUL OFICIAL LOCAL REGISTA.RO GHISEUL.RO

MESAJ PRIMAR

 In perioada 27-28 septembrie 2021 cetatenii comunei Tansa se pot debarasa de deseurile electrice si electronice si vor fi recompensati cu tichete valorice conform regulamentului din afis. 

12 august 2019

 

Primăria comunei Tansa în parteneriat cu centrul Diecezan Caritas Iași anunță începerea Proiectului „Servicii integrate pentru bunicii din Tansa”

cod proiect 127531

Obiectiv general:

Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza comunei Tansa, județul Iași, în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

 

Obiectivele specifice:

OS 1 Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor vârsnice din comuna Tansa, județul Iași, pe perioada de implementare a proiectului;

 

OS 2 Creșterea calității vieții pentru un număr de 165 de persoane din comunitatea marginalizată, prin oferirea de servicii socio-medicale, specializate, în cele 28 de luni de implementare a proiectului.

 

Activități previzionate:

·       Înființarea unui centru social, destinat persoanelor vârstnice, din comuna Tansa. În cadrul centrului, va funcționa un serviciu tip centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate Îngrijiri la domiciliu.

·       Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității, cu următoarele acțiuni în comunitate: 2 acțiuni de ecologizare, schimburi intergeneraționale (concerte de colinde, serbare pentru ziua vârstnicului, ateliere de confecționat obiecte hand-made).

·       Înființarea și asigurarea functionării Centrului de Îngrijire la Domiciliu. Pe perioada derulării proiectului (28 de luni), în cadrul centrului, 120 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii sociale, servicii socio-medicale și servicii medicale.

·       Înființarea și asigurarea funcționării Centrului de zi Tansa. Se vor oferi servicii simultan unui numar de 45 de persoane, timp de 24 de luni și vor consta în: servicii sociale, masă caldă,  consiliere psihologică individuală și grupuri de suport, monitorizarea parametrilor fiziologici și activități de socializare.

 

Selecția beneficiarilor

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)    au domiciliul/locuiesc în comuna Tansa;

b)    se află într-o situație de vulnerabilitate;

c)    se confruntă cu probleme socio-medicale;

d)    au vârsta peste 65 ani.

 

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

·       30 de luni de management al proiectului (monitorizare proiect, derularea achizițiilor publice) și promovare, conform Manualului de Identitate Vizuală;

·       Înființarea centrului social destinat persoanelor vârstnice din comuna Tansa;

·       Înființarea și asigurarea funcționării Centrului de Îngrijire la Domiciliu Tansa;

·       Înființarea si asigurarea funcționării Centrului de zi Tansa;

·       165 de persoane vârstnice informate cu privire la beneficiile îmbătrânirii active;

·       45 persoane vârstnice care vor beneficia de servicii integrate în cadrul

            Centrului de zi Tansa;

·       50 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii integrate în cadrul Centrului de Îngrijiri la Domiciliu;

·       Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.794.150,33 lei  

Perioada de derulare a proiectului este: 20.06.2019 – 19.12.2021

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Mai multe informaţii puteţi obţine la:

·       telefon 0232325170/0743627710,                    

·       e-mail: proiect.tansa@gmail.com

 Persoană de contact: Anca-Diana Maftei-Păvălucă, manager proiect.https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/                                Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
                                                         „Investitii pentru viitorul dumneavoastra!”

“SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI”  cod SMIS 48439

- proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala -


Consiliul Judetean Iasi, in parteneriat cu comunele: Bivolari, Ciohorani, Costuleni, Focuri, Golaiesti, Grajduri, Lespezi, Mogosesti, Mosna, Movileni, Romanesti, Sinesti, Strunga, Tansa si Tiganasi deruleaza, incepand cu data de 6 decembrie 2013, proiectul “SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat de Consiliul Judetean Iasi in calitate de Beneficiar, cu Ministerul pentru Societatea Informationala in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operational Sectorial  „Cresterea Competitivitatii Economice”. 

Valoarea totala a proiectului este de 6.669.005,2 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.535.625,1 lei.

Perioada de implementare a proiectului este 18 luni.

Obiectivul principal al proiectului este cresterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere din judetul Iasi, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana contact: Elena RASCANU
Manager Proiect
Tel./Fax: 0232 216 920, e-mail: directia.proiecte@icc.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prin intermediul acestui site dorim sa va avem mai aproape de noi si daca, in calitate de trecator prin zona noastra deosebit de pitoreasca, veti petrece cateva clipe o sa constati personal ca urmatoarele versuri sunt realiste:
                „ Drumetule de-ti porti prin Tansa pasul
                  Noi te-om primi cu paine si cu sare
                  Si bucurosi ti-om indulci popasul
                  Cu masa pusa si cu vinuri rare.”
                                                                                                                                  Cu deosebit respect,
                                                                                                                                              PRIMAR,
                                                                                                                                     VOINESCU DANIEL

PREZENTARE LOCALA

    Ca intindere, comuna Tansa cuprinde o suprafata de 35,6 km patrati si se afla in extremitatea S-V a actualului judet Iasi. Centrul de comuna Tansa este traversat de la Nord la Sud de paraul Tansa, iar pe locul numit Plesa, paralela 46 grade 55 minute latitudine nordica, se intersecteaza cu meridianul 27 grade 15 minute longitudine estica. Dealul Plesa are 449 m.
    Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei Tansa face parte din sectorul vestic al Podisului Central Moldovenesc.