PRIMARIA COMUNEI TANSA

Judetul Iasi

MESAJ PRIMAR

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/                                Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
                                                         „Investitii pentru viitorul dumneavoastra!”

“SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI”  cod SMIS 48439

- proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala -


Consiliul Judetean Iasi, in parteneriat cu comunele: Bivolari, Ciohorani, Costuleni, Focuri, Golaiesti, Grajduri, Lespezi, Mogosesti, Mosna, Movileni, Romanesti, Sinesti, Strunga, Tansa si Tiganasi deruleaza, incepand cu data de 6 decembrie 2013, proiectul “SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat de Consiliul Judetean Iasi in calitate de Beneficiar, cu Ministerul pentru Societatea Informationala in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operational Sectorial  „Cresterea Competitivitatii Economice”. 

Valoarea totala a proiectului este de 6.669.005,2 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.535.625,1 lei.

Perioada de implementare a proiectului este 18 luni.

Obiectivul principal al proiectului este cresterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere din judetul Iasi, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana contact: Elena RASCANU
Manager Proiect
Tel./Fax: 0232 216 920, e-mail: directia.proiecte@icc.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prin intermediul acestui site dorim sa va avem mai aproape de noi si daca, in calitate de trecator prin zona noastra deosebit de pitoreasca, veti petrece cateva clipe o sa constati personal ca urmatoarele versuri sunt realiste:
                „ Drumetule de-ti porti prin Tansa pasul
                  Noi te-om primi cu paine si cu sare
                  Si bucurosi ti-om indulci popasul
                  Cu masa pusa si cu vinuri rare.”
                                                                                                                                  Cu deosebit respect,
                                                                                                                                              PRIMAR,
                                                                                                                                     VOINESCU DANIEL

PREZENTARE LOCALA

    Ca intindere, comuna Tansa cuprinde o suprafata de 35,6 km patrati si se afla in extremitatea S-V a actualului judet Iasi. Centrul de comuna Tansa este traversat de la Nord la Sud de paraul Tansa, iar pe locul numit Plesa, paralela 46 grade 55 minute latitudine nordica, se intersecteaza cu meridianul 27 grade 15 minute longitudine estica. Dealul Plesa are 449 m.
    Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei Tansa face parte din sectorul vestic al Podisului Central Moldovenesc.